Stamplundvej 8 m.fl., 6230 Rødekro

Attraktiv ejendom - især til en ung og dygtig mælkeproducent

Er du en yngre mælkeproducent, som gerne vil være selvstændig?

Så er muligheden måske inden for rækkevidde her, med en veldrevet mælkeproduktion med plads til ca. 175 årskøer i midten af Sønderjylland.
For rette person(er) er sælger velvillig til evt. at samarbejde om at få en bæredygtig finansiel løsning på plads for køber og tilbud om vejledning i forbindelse med opstart såfremt dette ønskes.

Ejendommen er beliggende i Klovtoft umiddelbart vest for Hellevad. Driften er baseret på ca. 64 Ha EU-omdrift areal med kvierne på hotel. Med forpagtning af ca. 20 Ha er grovfoderforsyningen sikret og der er gylleaftale der sikrer afsætningen af næringsstoffer.
Dermed indtræder man i en velorganiseret bedrift, hvor der ikke er hængepartier og "ro på" fra dag 1.

Mælkeproduktionen
Mælkeproduktionen er baseret på Dansk Holstein og der er de seneste 12 måneder registreret en årsydelse pr. ko på 11.028 kg EKM. Der produceres med en høj mælkekvalitet med lave celletal i variation omkring 40-90.000.

De ca. 115 ungdyr/kvier er opstaldet på kviehotel ved landmand i området, hvor der er aftalt en "fuld pasning" med fast pris på kr.15 pr. dag/dyr. I prisen er indeholdt daglig pasning, foder og inseminering - en komplet aftale hvor der afregnes/reguleres efter vægt på de dyr der indgår i aftalen.

Kvægstalden, der er etableret i 2 tempi - step 1 fra 1994 og step 2 fra 2006, har en samlet kapacitet på ca. 145 sengepladser. Staldens fodersystem er baseret på en stationær Cormall-blander, hvor foderet fordeles med hjælp fra kædetræk centralt i stalden. Dette giver en høj udnyttelse af staldens kvadratmeter. Fodringen, dvs. blander, snegl og kæder er løbende vedligeholdt. Plansiloerne er beliggende lige ude for blandingsenheden langs stalden. Det giver effektiv fodring med forbrug af få arbejdsressourcer.

I staldens vestlige ende er der adgang til malkestald med 2x8 pladser med kraftfodertildeling, hvor der malkes 2 gange i døgnet. Der er udendørs silotank på 10.000 liter.

Miljøtilladelsen er baseret på et godkendt produktionsareal og kan udnyttes i henhold til dyrevelfærdsreglerne.

Ungdyrstald er jf. BBR opført 1974/1984 og er en kombination af 30 sengepladser samt bokse med dybstrøelse. Fra denne stald leveres blandt andet ungdyrene til kviehotel, efter at der er sikret en god opstart. Stalden har tidligere været anvendt til mælkeproduktion før etablering af nuværende løsning. Dette anvendes nu til kalvekøkken og værksted.

Til ejendommen hører 2 gyllebeholdere på henholdsvis 1.500 m³ og 2.160 m³. Begge beholdere er jf. ejer kontrolleret i 2018

Ældre staldbygning fra 1964 har tidligere været anvendt til opstaldning af ungdyr, men anvendes ikke i dag. I læ af bygningerne er der bag ungdyrstalden opsat mobile kalvebokse til opstart af kalvene inden de føres ind i stalden og derefter videre til kviehotellet.

Der er et passende maskinhus bygget i 2004 med kombination af elementet og stålpladesider og fast bund. Anvendes til opbevaring af virksomhedens maskiner, gødning og værksted.

Der er en fastansat på ejendommen samt løs medhjælp. Der er tillige ansat en rutineret og dygtig medhjælp, som overtages ved virksomhedsoverdragelse.

Jorden
Jordtilliggende er ca. 68 ha matrikulært areal, hvor der er EU-betalingsrettigheder på 63,22 ha og de 60,64 Ha er agerjord i omdrift og 3,48 Ha er vedvarende græs.
Markplanen er baseret på grovfoder til husdyrproduktionen. Der forpagtes ca. 20 ha.

Jordtypen er hovedsagelig kendetegnet ved JB 1-3 med visse arealer indeholdende et forøget humusindhold. Arealerne er flade og beliggende i gode enheder med kort vejafstand. Der er mulighed for vanding på en del af arealerne. Der realiseres fine udbytter i græs og majs.

Der anvendes en stor del maskinstation til udførelse af markarbejdet og maskinparken er derfor begrænset til et nødvendigt minimum.

Bolig
Til ejendommen hører et stort og velindrettet stuehus med mange boligkvadratmeter og plads selv til den store familie. Huset er løbende vedligeholdt og moderniseret.
Der er kort afstand til Hellevad, hvor der findes daginstitutioner og indkøb. På 15-20 min. kan man køre til Rødekro/Aabenraa, hvor der gode indkøbs-, skole- og jobmuligheder.
Der medfølger endvidere en god medarbejderbolig beliggende umiddelbart syd for ejendommen.

Kontakt Troels Schmidt hos Hekto&Co for yderligere information og aftale om eventuel besigtigelse.
Besigtigelse sker alene efter aftale med Hekto&Co.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.