Ringkøbingvej 361, Kvong, 6800 Varde

Meget velarronderet ejendom på ca. 103 ha ved Kvong, nord for Varde

Er du på udkig efter ca. 100 ha beliggende samlet i super marker eller en mindre mælkeproduktion, så kig nærmere her.

Gården har en god placering i det åbne land, frit beliggende ned af grusvej fra Ringkøbing Landevej ved Kvong Nord for Varde.

Til ejendommen hører et areal på 102,9 ha, hvoraf ca. 93,7 ha er dyrket og 2,55 ha er permanent græs. Mælkeproduktionen er baseret på ca. 124 SDM årskøer.

Ejendommen udbydes i fuld drift, og rummer muligheder for at begynde tilværelsen som selvstændig landmand, eller til sammenlægning med eksisterende mælkeproduktion.

Ejendommen kan dog også være interessant for til planteavl og har du interesse i at erhverve ejendommen uden besætning, beholdninger og maskiner, så henvend dig til ejendomsmægler herom.

Jorden er meget velarronderet omkring ejendommen, i nogle særdeles gode markstørrelser og forme. Det giver gode forudsætninger for drift af et effektivt planteavl.

Boniteten varierer fra grovsand, grovsand med humus og imod lerblandet sandjord. Der er mulighed for vanding fra 2 boringer. Tilkørselsforholdene til markerne er gode, med veje der omkranser størstedelen af arealet.

Driftsbygningerne der danner rammen om gårdspladsen, er opført i røde sten og er indrettet til goldkøer. Stalden er indrettet med foderbord langs væg og en række senge med spalter foran.

Parallelt med den oprindelige kostald, er der i 1994 opført en løsdriftsstald med 99 senge med madrasser og fuldspaltegulv samt robotskraber. Samlet er der plads til omkring 118 store dyr med pladserne til goldkøer.

Løsdriftsstalden er indrettet med centralt foderbord der går ca. 1/2 igennem stalden. Der malkes i en 2 x 10'er malkestald, hvilket giver en effektiv malkning. Indendørs mælketank på 7.000 l samt buffertank.

Mælkeproduktionen baseres på indkøb af kvier. Der insemineres med blå/hvid og al opdræt sælges. Den gennemsnitlige ydelse er på ca. 10.400 kg. EKM/ko.

Der er et fritliggende kombineret råvare- og maskinhus fra 2009 på 537 kvm. En god bygning der er anvendelig til flere formål.

Til produktionen hører tre gylletanke på hhv. 600, 1.200 og 3.000 m3, hvor sidstnævnte er frit beliggende på marken nord for bygningssættet.

Mod øst finder vi et stort og godt plansiloanlæg på 1980 m2 og 430 m2 forplads.

Stuehuset er opført i 1963 med 148 m2 boligareal. Huset er i vedligeholdelsesvenlige materialer, opført i røde sten med vinduer og døre i plast. Huset opvarmes med oliefyr.

Til ejendommen hører endvidere 2 ubeboede beboelsesejendomme på adresserne Ringkøbingvej 371 og Hustedvej 5. Begge ejendomme er i en stand, hvor der må påregnes en fremtidig sanering, med eventuel mulighed for genopførelse af ny bebyggelse eller frasalg til bebyggelse.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information og fremvisning.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.