Nielsbygårdvej 7, Nielsby m.fl., 6683 Føvling

Fritliggende økologisk æggeproduktion ved Føvling med tilhørende planteavl

Virksomheden består af fem ejendomme - hvoraf de to er bygningsløse. Samlet areal på 192,19 ha - hvoraf 167,48 ha er støtteberettiget og heraf er 147,12 ha i omdrift. Desuden 1,1 ha fredskov. Det resterende areal består af bygningsparceller, veje, natur mv.

Arealerne drives primært med traditionel økologisk planteavl - via maskinstation. Ca. 11 ha er bortforpagtet i 2022.
Jorden er af varierende bonitet, fra grovsandet jord til lerblandet sandjord - med mulighed for vanding af store dele af arealerne.

Den animalske produktion er baseret på samlet 36.000 økologiske høns - fordelt med hhv. 24.000 stk. på Nielsbygårdvej 7 og 12.000 stk. på Nørbøllingvej 4. Samlet er ca. 20 ha er indhegnet til hønsegård. Levering af æg sker til Dueholm.
Sorrildvej 2 består af en udlejet slagtegrisestald (opsagt med fraflytning d. 30.06.2022).

Nielsbygårdvej 7:
Fritliggende ejendom - beliggende mellem Føvling og Lintrup.

Ejendommen er indrettet til produktion med 2 x 12.000 økologiske høns i staldbygninger opført i hhv. 2011 og 2014. Den ene stald er indrettet med Hellmann etagesystem. Staldene er indrettet med verandaer og derfra adgang til løbegård, begge i 4 hold á 3.000 høner. I begge stalde er der pakkeri og kølerum samt tilhørende Dancorn silo med omrører og kapacitet på 500 t.

Tidligere mælkeproduktionsbygninger - uden inventar, anvendes til halm, maskiner samt kartoffellager. Desuden lade med tørringsfaciliteter til frøgræs samt fritliggende ladebygning til halm. To gylletanke på hhv. 1.115 og 1.000 m3 samt plansilolager.

Omkring gårdspladsen er de oprindelige staldbygninger der anvendes til mindre hestehold samt opmagasinering/lager.

Stuehuset er oprindeligt opført i 1854 - med delvis bindingsværk og med eternittag - samlet boligareal på 295 kvm.

Ved stuehuset er en ældre aftægtsbolig - der fremstår ubeboet og saneringsmoden.

Ejendommen opvarmes via halmfyr.

Sorrildvej 2:
Fritliggende griseejendom - syd for Føvling.

Ejendommens bygningssæt er indrettet til produktion af slagtegrise med ca. 1.000 stipladser i bygninger fra 70'erne. Stalden er udlejet med ophør d. 30.06.2022. Der fodres med færdigblandet tørfoder.

Ved driftsbygningerne er to gylletanke på hhv. 318 og 2.490 m3. Desuden mindre ladebygning.

Stuehuset er opført i 1934 med et samlet boligareal på 157 kvm. Huset er opført i røde sten, med rødt tegl og hvide plastik vinduer. Boligen har tidligere været udlejet - men står pt. ubeboet. Opvarmning med træpiller.

Nørbøllingvej 4:
Fritliggende ejendom ved Nørbølling - Syd for Brørup.

Ejendommens bygninger er indrettet til produktion med 12.000 økologiske høns i staldbygning opført i 2007/2008. Stalden er opdelt i 4 hold á 3.000 høns med adgang til løbegård. Stalden har gardiner ud mod løbegården samt skrabe- og kummeanlæg til gødning under stalden. For enden af stalden er pakkeri og kølerum.

I tilknytning til stalden er gyllebeholder på 500 m3 samt Dancorn silo med omrører og kapacitet på 500 t.

Stuehuset og de oprindelige staldbygninger er opført i 1924/1988. Huset har et samlet boligareal på 181 kvm. Staldbygningerne anvendes alene til opmagasinering. Huset er udlejet til kr. 6.000/mdr. inkl. strøm. Opvarmning med træpiller.


Ejendommene overtages i fuld drift - besætning, beholdninger og maskiner medkøbes ud over den angivne købesum.

Virksomheden sælges for konkursbo med fuld ansvarsfraskrivelse.

Kontakt Hekto&Co for yderligere information og fremvisning!

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.